ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

09 مرداد 407 بازدید

ناخن با طرح گلدار

اکنون که فصل تابستان است زمانی خوبی است که ناخن‌هایتان را با طرح‌های گلدار دیزاین کنید.هم ترکیب رنگی آن و هم مدل گلدار زیبایی خاصی به شما در این فصل می‌دهند. بیاید باهم چند طرح گلدار ببینیم.

ناخن فرنچ قرمز با طرح گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

 ناخن نود گلشبدری

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن صورتی جیغ با طرح گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ یاسی گل نیمه ای

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن گلبهی نود گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ صورتی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن گل رنگی

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ آبی طوسی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ پرتقالی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ با دیزاین گل

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن زرد با گلهای مشکی

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن نود با برگ سبز

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ با گل صورتی

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن نود با دیزاین گل مشکی سفید

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن صورتی با فرنچ گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن فرنچ نود با گل های آبی

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن نود صورتی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن صورتی با گل های ریز

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن آبی آسمانی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن اکلیلی با فرنچ سفید گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

بیشتر بخوانید: بیش از 30 طرح ناخن گلدونی

ناخن آبی صورتی با گل صورتی

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن آبی با گل های سیاه

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن رنگی کمانی گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن با طیف صورتی تک گل

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن عروس

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن تک شاین گلدار

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

ناخن نود با دو طرح گل

ایده دیزاین ناخن با طرح گلدار

بیشتر بخوانید: انواع فرنچ‌های ناخن

مطالب مرتبط