تخفیفی که گرفتم نیومده تو کیف پولم 

هدیه و تخفیف‌های که دریافت می‌کنی واریز میشه تو قسمت هدیه و به کیف پول واریز نمیشه