می‌خوام از کیف پولم برداشت کنم 

اگه بخاطر انصراف آرایشگاه مبلغی به کیف پولتون برگشت داده شده، می‌تونی با پشتیبانی استایلی تماس بگیری تا مبلغ به حساب کارتی که توسط آن پرداخت شده، واریز بشه (دقیقا همون شماره کارت).