کیف پولم را زیادی شارژ کردم 

مبلغ اضافه توی کیف پول ذخیره می‌مونه و برای قرارهای بعدی می‌تونی ازش استفاده کنی.