پس از نصب برنامه چقدر هدیه دارم؟ 

برای اولین بار که وارد برنامه بشی (بعد از ثبت نام) مبلغ 5 هزار تومن هدیه دریافت می‌کنی.