چه تراکنش‌های موجودی کیف پول منا کم میکنه؟ 

مبالغی که درخواست واریز کردی و همینطور بابت هر خدمتی که مشتری درخواست ارائه میده (البته اگه مشتری انصراف داد اون مبلغ عودت داده میشه)