چه تراکنش‌های موجودی کیف پول منا اضافه میکنه؟ 

مبالغی که خودت کیف پول را شارژ می‌کنی و بیعانه و تسویه حساب‌های که مشتری پرداخت می‌کنه به کیف پولت اضافه میشه.