می‌خوام از کیف پولم برداشت کنم 

تو قسمت "مالی" از قسمت بالا "کیف پول" را انتخاب می‌کنی، سپس دکمه "درخواست واریز" را لمس می‌کنی. مبلغ درخواستی را وارد می‌کنی باید توجه داشته باشی که حداقل مبلغ درخواستی صدهزار تومن هستش و همینطور قبلش باید تو قسمت پروفایل مشخصات حسابتا کامل کردی باشی. درخواست شما پس از بررسی نهایتا تا 48 بعد واریز میشه