پول از حسابم کسر شده ولی کیف پولم شارژ نشده 

مبلغ کسر شده طی 72 ساعت کاری به حساب شما برگشت داده میشه، در غیر اینصورت 4 رقم آخر کارت، مبلغ و تاریخ تراکنش را به آدرس الکترونیکی support@styley.ir ارسال کن. بازپرداخت پول شما در اولین فرصت، پیگیری و به شما اطلاع داده میشه.