می‌تونم مبلغ هدیه را برداشت کنم؟ 

متاسفانه امکانش نیست و فقط می‌تونی واسه پرداخت حق درصد استایلی ازش استفاده کنی.