بابت هر خدمت استایلی چقدر برداشت میکنه؟ 

اگه مشتری درخواست داده باشه 500 تومن از کیف پول کسر میشه ولی اگه آرایشگر خودش خدمت را واسه مشتری ثبت کنه 200 تومن بابت هر خدمت کسر میشه.